1

O projekcie

Idea

Program “Masz Wybór” to kompleksowy program profilaktyczny realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Inicjatywa ta ma przede wszystkim udzielić wsparcia młodemu człowiekowi w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych oraz chronić przed wejściem na ścieżkę przestępczą. Głównym narzędziem jest książka dla młodzieży pt. “Masz wybór. Niezwykły podręcznik”.

Dla kogo

Program jest dostępny wyłącznie dla szkół i organizacji z województwa śląskiego.

Wydarzenia

Dodatkowo organizowana jest bezpłatna konferencja szkoleniowo-dydaktyczna dla nauczycieli i pedagogów, którzy zechcą wykorzystać w pracy z wychowankami książkę “Masz wybór”. Szkoły zainteresowane programem otrzymają 500 bezpłatnych egzemplarzy książki oraz skrypt ze wskazówkami dla wychowawców. Zadanie zostanie zakończony koncertem finałowym dla młodzieży.

 

2

O książce „Masz wybór“

“Masz wybór” to ćwiczeniowa, aktywizująca książka dla młodzieży, która została oparta na założeniach profesjonalnej profilaktyki, uwzględniającej aktualne teorie naukowe i dobre praktyki. W programie zachowano właściwe proporcje między zapobieganiem przestępczości a pozytywnym podejściem do profilaktyki, które wspiera potencjał rozwojowy młodzieży.

Każdy rozdział publikacji inicjuje dyskusję, zachęca młodego człowieka do myślenia krytycznego i wzmacnia nawyk refleksyjności. Jest to narzędzie uniwersalne, dedykowane nie tylko młodzieży z zachowaniami problemowymi. Program nie stygmatyzuje sprawców przestępstw. Wykraczając poza standardowe i stereotypowe myślenie o przestępczości nieletnich, publikacja podejmuje problem działalności przestępczej prowadzonej również przez osoby o wysokim statusie ekonomicznym i społecznym. W książce nawiązano do aktualnych wyzwań, jak cyberprzestępczość, przestępstwa w miejscu pracy i rzadziej poruszany temat przemocy psychicznej.

Czytaj więcej

Moduły

Psychoprofilaktyka

Narzędzie pomaga zrozumieć mechanizmy własnego zachowania. Rozwija elastyczność poznawczą, umiejętność myślenia krytycznego i umiejętność nazywania swoich emocji. Zwiększa wgląd w motywy i pobudki kierujące ludzkim zachowaniem. Uczy identyfikować straty i rozmaite konsekwencje związane z działalnością przestępczą. Wspiera kształtowanie osobowości wolnej, zdolnej do podejmowania samodzielnych i przemyślanych decyzji.

Czytaj Więcej

Moduł Pierwszy

Ja w grupie

Narzędzie otwiera hierarchię wartości młodego człowieka na humanistyczne normy współżycia z ludźmi. Rozwija empatię i wzmacnia wrażliwość na dobro wspólne i osobiste. Uczy identyfikować krzywdzące zachowania. Rozwija nawyk samodzielnego i refleksyjnego myślenia.

Czytaj Więcej

Moduł Drugi

Edukacja prawna

Narzędzie zwiększa świadomość prawną. Edukuje w zakresie funkcjonowania wymiaru świadomości oraz kształtuje odpowiedzialność za własne działanie. Motywuje do przybierania pozytywnych postaw.

Czytaj Więcej

Moduł Trzeci

3

Konferencja

Podczas konferencji szkoleniowo-dydaktycznej zostaną rozdane skrypty dla nauczycieli oraz omówione zostaną zalecania dotyczące wdrażania działań wychowawczych i profilaktycznych na poziomie szkół i placówek. Omówione zostaną przyczyny zachowań przestępczych, czynniki ryzyka i sposoby wzmacniania czynników chroniących. Oprócz wypróbowanych i skutecznych elementów profilaktyki przestępczości, zostaną również zaproponowane nowe, interaktywne metody profilaktyki, jak np. drama czy psychologiczna praca z filmem.

Planowane są 3 sesje z udziałem psycholog Anną Kmiecik, twórczynią programu oraz wykłady wzbogacające, które poprowadzą zaproszeni goście z Uniwersytetu Śląskiego: dr Agnieszka Skorupa oraz dr Michał Brol z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie 7 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Fundacji EuroHelp.

4

Koncert

Co

Program „Masz wybór“ zostanie zakończony występem artysty estradowego - Ani Świątczak (Wiśniewskiej).

Gdzie

Koncert odbędzie się w siedzibie fundacji EuroHelp w Częstochowie przy ulicy Przemysłowej 9.

Kiedy

Zapraszamy na koncert 17 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00.

6

Dołącz*

* Program jest dostępny wyłącznie dla szkół i organizacji z województwa śląskiego.